Informacje prawne

Wniosek o pomoc? Proszę tym sposobem.

Behrens Entertainment
Alicja Behrens
Fallstrasse 16
22145 Hamburg

Numer podatkowy: 44/017/02402
Reprezentowany przez: Alicja Behrens

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ODR

Istnieje unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w jakimkolwiek konsumenckim postępowaniu arbitrażowym i nie jesteśmy do tego przygotowani.